Jak změnit/vynutit profil pro monitor (LUT manager)?

Pro pohodlnou změnu profilu je nutné si nejprve nainstalovat software LUT Manager, najdete ho v našem repositáři software. Po instalaci si nejlépe přes tlačítko start spusťte LUT manager. Vykopírujte si profily (přípona *.icm a název tvoříme ve tvaru NÁZEV_MONITORU TEPLOTA GAMA_KŘIVKA VERZE, např. Dell 2410 6500K 2,2G v1.icm), které chcete změnit, popř. vynutit ze systémové složky do složky dokumentů uživatele, pod kterým jste přihlášení, tj. ze složky C:\Windows\System32\spool\drivers\color\ do složky C:\Users\MOJE_UŽIVATELSKÉ_JMÉNO\Documents\.

Pokud máte pouze jeden monitor, následující krok můžete přeskočit.


V seznamu monitorů si vyberte ten, kterému chcete změnit profil. Pokud LUT manager vypíše pouze obecné názvy, vyberte si jakýkoliv monitor, viz následující obrázek

Výběr monitoru

a vnuťte mu přes příkaz Load LUT from file libovolný profil

Nahrání LUT souboru

Obraz na jednom z monitorů by se měl změnit. Poznamenejte si změnu monitoru pro konkrétní číslo a proces opakujte, dokud neidentifikujete všechny monitory.


Nyní, když víte, který monitor je který, pomocí stejného Load LUT from file příkazu vyberte konkrétní kalibrační profil:

Nahrání LUT souboru

Tím dojde k nahrání kalibrační křivky. Pokud musíte upravit nějaké ovládací prvky na monitoru, upravte je nyní. Nastavení LUT křivky se drží do restartu PC, do další změny pomocí LUT manageru nebo dokud nějaké špatně napsaná aplikace pro Windows nezmění nastavení LUT do výchozího stavu.

Pokud chcete změnit znova kalibrační profil, proces opakujte.


Pro úplnost zde jsou další příkazy pro LUT manager a jejich chování:


Menu LUT operuje přímo s LUT. Máte možnost nahrát LUT ze zařízení (Reload from device), vynutit výchozí nastavení ze systému (Load default for device), nastavit lineární křivku, tzn. zrušit korekci barev (Set linear) a vynutit hladkou křivku (Smooth)

Nahrání LUT souboru


Menu Startup zapisuje výchozí nastavení LUT do systému. LUT manager musí mít pověření administrátora, aby mohl provést změnu v systému. Jednotlivé příkazy nastavují soubor (Set file…), výchozí nastavení (Set default…) nebo mažou nastavení (Delete for…) pro současného uživatele (Current user) nebo všechny uživatele v systému (all users).

Nahrání LUT souboru