Jak vložit/nastavit profil kalibrace do nové instalace Windows?

Při změně operačního systému nebo jeho reinstalaci se sice zachovává nastavení monitoru (jeho ovládacích prvků), nicméně profil je ze systému odstraněn.

Pokud máte profil zazálohován, lze ho velice jednoduše vložit zpět do nového systému a jeho začlenění do Správy barev. Postup zálohy najdete v otázce výše.

Postup pro nastavení profilu monitoru:

 1. Přesun souboru profilu z místa zálohy do složky C:\Windows\System32\spool\drivers\color\
  Z této složky programy, které pracují se Správou barev načítají profily, včetně systému Windows.
  Přesunutí můžete také realizovat tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na soubor profilu a zvolíte možnosti instalovat.
  x - Instalace profilu
 2. Nastavení profilu jako výchozí v systému. Postup ilustrují obrázky (viz níže), které pochází z verze Windows 8.1. Postup pro Windows 7 je zcela totožný, pro Windows Vista/XP velice podobný.
 3. Nejdříve klikneme pravým tlačítkem myši plochy a vybereme položku Rozlišení obrazovky.
  1 - Rozlišení obrazovky
 4. Poté vybereme položku Upřesnit nastavení. Popř. v jiných verzích Windows Pokročilé nastavení.
  2 - Upřesnit nastavení
 5. Z menu, které objeví, vybereme položku Správa barev.
  3 - Správa barev
 6. Vybereme se seznamu zařízení Monitor. Pokud máte více monitorů připojených k jednomu PC a nejste si jistí, který monitor je který, použijte příkaz identifikovat monitory.
  4 - Výběr monitoru
 7. Zaškrtneme položku Použít vlastní nastavení pro toto zařízení. Popř. Použít mé nastavení pro toto zařízení v jiných verzích Windows.
  5 - Vlastní nastavení
 8. Poté, co je umožněno vložit své nastavení provedeme samotné vložení profilu přes tlačítko Přidat.
  6 - Přidat
 9. Cílový profil by se měl nacházet v seznamu (pokud jsme provedli předchozí krok). Přes tlačítko Procházet můžeme najít cílový profil dodatečně.
  7 - Výběr profilu
 10. Posledním krokem je Nastavit jako výchozí, což způsobí, že při každém startu systému se tento profil načte automaticky. (červený obdélník) Po jeho nastavení se k názvu profilu vloží přípona „výchozí“.
  8 - Potvrzení nastavení
 11. Přes tlačítko zavřít vyskočíme z dialogového okna pryč a restartujeme počítač.