Jak dlouho trvá kalibrace?

Kalibrace trvá cca od 20 min až 1 hodinu (pokud se neobjeví technické potíže).

Obecně záleží na kvalitě OSD monitoru, výchozím nastavení monitoru a rychlosti počítače.

Důležitou roli taky hraje použitý software. Naše sondy jsou schopny spolupracovat s několika různými softwary. Některé z nich Vám můžou poskytnout třeba 5-10 % přesnosti navíc při kalibraci, ale doba kalibrace se změní z 20 minut na 2 hodiny.