Co dělat, když se mi korekce LUT tabulky vrátí do původního stavu?

Systém MS Windows je velice složitý a vzájemně provázaný systém. Jedna akce může ovlivnit spousty jiných. Někdy se může stát, že i nevědomky provedená operace, kterou jste již provedli 100krát předtím Vám zasáhne do správy barev.

První co je potřeba zkontrolovat je správné nastavení hlavního profilu pro Vaše zařízení. ICC profil je soubor, který popisuje schopnost Vašeho zařízení zobrazovat barvy (jednoduše řečeno). Má příponu *.icm a nachází se standardně ve C:\Windows\System32\spool\drivers\color\
Pokud je kalibrace provedena námi, název souboru profilu má cca tento tvar: Název zařízení Barevná teplota x Přechodová křivka. Např.: LCD Acer 6500K 2,2G.icm.

Tento profil musí být uveden jako primární. To zkontroluje v nastavení správy barev. K tomuto nastavení se dostanete, pokud na ploše kliknete na „Rozlišení obrazovky„, dále na položku „Upřesnit nastavení„, poté na kartě „Správa barev“ stisknout tlačítko „Správa barev„, které otevře konfigurační okno správy barev pro operační systém. Zde na první kartě „Zařízení“ v rozbalovacím seznamu, kde je vidět standardně Tiskárna, musíme vybrat položku „Zobrazení: 1. NÁZEV MONITORU„. Po nalistování této položky se dole objeví seznam profilů, které Windows vede u Vašeho zařízení. Námi vytvořený profil by měl být uveden jako první a za jménem v závorce musí být uvedeno „(výchozí)„. Pokud tak není, vybereme tento profil a klikneme na tlačítko „Nastavit jako výchozí„.

Pokud zde v tomto seznamu u zobrazovacího zařízení námi vytvořený profil Vašeho zařízení, je třeba ho tam doplnit skrze tlačítko „Přidat“ a vyhledat ve složce C:\Windows\System32\spool\drivers\color\ Pokud v uvedené lokaci není Váš profil, je třeba provést hledání profilu v celém počítači. Pokud není k nalezení, zkontaktujte nás, je potřeba vytvořit nový profil.

Pokud je profil uveden jako výchozí, stačí restart PC a korekce by se měli správně načíst. To se dá jednoduše zkontrolovat přes volně dostupný program LUT manager, který zpravidla instalujeme při kalibraci na Váš počítač. Pokud restart nepomůže LUT manager je schopen manuálně nahrát jakýkoliv profil, stačí zvolit „LOAD LUT„. Položka „SET STARTUP LUT“ dokáže vnutit libovolný profil jako výchozí pro systém. Pokud problémy s korekcemi přetrvávají, je třeba problém hledat jinde. V tomto případě doporučujeme se obrátit na nás.