Free songs

FAQ

Jak dlouho trvá kalibrace?

Kalibrace trvá cca od 20 min až 1 hodinu (pokud se neobjeví technické potíže).

Obecně záleží na kvalitě OSD monitoru, výchozím nastavení monitoru a rychlosti počítače.

Důležitou roli taky hraje použitý software. Naše sondy jsou schopny spolupracovat s několika různými softwary. Některé z nich Vám můžou poskytnout třeba 5-10 % přesnosti navíc při kalibraci, ale doba kalibrace se změní z 20 minut na 2 hodiny.

Jak změnit/vynutit profil pro monitor (LUT manager)?

Pro pohodlnou změnu profilu je nutné si nejprve nainstalovat software LUT Manager, najdete ho v našem repositáři software. Po instalaci si nejlépe přes tlačítko start spusťte LUT manager. Vykopírujte si profily (přípona *.icm a název tvoříme ve tvaru NÁZEV_MONITORU TEPLOTA GAMA_KŘIVKA VERZE, např. Dell 2410 6500K 2,2G v1.icm), které chcete změnit, popř. vynutit ze systémové složky do složky dokumentů uživatele, pod kterým jste přihlášení, tj. ze složky C:\Windows\System32\spool\drivers\color\ do složky C:\Users\MOJE_UŽIVATELSKÉ_JMÉNO\Documents\.

Pokud máte pouze jeden monitor, následující krok můžete přeskočit.


V seznamu monitorů si vyberte ten, kterému chcete změnit profil. Pokud LUT manager vypíše pouze obecné názvy, vyberte si jakýkoliv monitor, viz následující obrázek

Výběr monitoru

a vnuťte mu přes příkaz Load LUT from file libovolný profil

Nahrání LUT souboru

Obraz na jednom z monitorů by se měl změnit. Poznamenejte si změnu monitoru pro konkrétní číslo a proces opakujte, dokud neidentifikujete všechny monitory.


Nyní, když víte, který monitor je který, pomocí stejného Load LUT from file příkazu vyberte konkrétní kalibrační profil:

Nahrání LUT souboru

Tím dojde k nahrání kalibrační křivky. Pokud musíte upravit nějaké ovládací prvky na monitoru, upravte je nyní. Nastavení LUT křivky se drží do restartu PC, do další změny pomocí LUT manageru nebo dokud nějaké špatně napsaná aplikace pro Windows nezmění nastavení LUT do výchozího stavu.

Pokud chcete změnit znova kalibrační profil, proces opakujte.


Pro úplnost zde jsou další příkazy pro LUT manager a jejich chování:


Menu LUT operuje přímo s LUT. Máte možnost nahrát LUT ze zařízení (Reload from device), vynutit výchozí nastavení ze systému (Load default for device), nastavit lineární křivku, tzn. zrušit korekci barev (Set linear) a vynutit hladkou křivku (Smooth)

Nahrání LUT souboru


Menu Startup zapisuje výchozí nastavení LUT do systému. LUT manager musí mít pověření administrátora, aby mohl provést změnu v systému. Jednotlivé příkazy nastavují soubor (Set file…), výchozí nastavení (Set default…) nebo mažou nastavení (Delete for…) pro současného uživatele (Current user) nebo všechny uživatele v systému (all users).

Nahrání LUT souboru

 

Kolik kalibrace stojí?

Musíme Vás zklamat, ale o cenu si musíte napsat. Každému zákazníkovi nabízíme cenu, podle jeho individuální situace, viz níže.

Cena se odvíjí od počtu monitorů ke kalibraci, jejich umístění (dojezdová vzdálenost) a speciálních požadavků zákazníka. Obecně je cena nastavena tak, abych při 2 kalibracích ročně a morální životnosti monitoru 5 let nepřesahovala míru zdravého rozumu.

Kde v Brně tisknout fotografie?

Profoto Brno, s.r.o.

AZ FOTO s.r.o.

Od té doby, co se v roce 2010 skončila firma Pro Digi, která sídlila na Mendlově náměstí spolu, nabízela profil minilabu a měla opravdu profesionální obsluhu, vím ze své zkušenosti a doporučení jiných (většinou mých zákazníků) o těchto 2 firmách.

Profoto je již zaběhnutá firma, s mnohaletou tradicí s vřelým přístupem k zákazníkovi. AZ foto naopak nabízí profil svého minilabu, který je pro správu barev naprosto nezbytný.

S žádnou z těchto 2 firem nejsme nijak spojeni ani od nich nepřijímáme žádnou formu odměny za propagaci.

Co dělat, když se mi korekce LUT tabulky vrátí do původního stavu?

Systém MS Windows je velice složitý a vzájemně provázaný systém. Jedna akce může ovlivnit spousty jiných. Někdy se může stát, že i nevědomky provedená operace, kterou jste již provedli 100krát předtím Vám zasáhne do správy barev.

První co je potřeba zkontrolovat je správné nastavení hlavního profilu pro Vaše zařízení. ICC profil je soubor, který popisuje schopnost Vašeho zařízení zobrazovat barvy (jednoduše řečeno). Má příponu *.icm a nachází se standardně ve C:\Windows\System32\spool\drivers\color\
Pokud je kalibrace provedena námi, název souboru profilu má cca tento tvar: Název zařízení Barevná teplota x Přechodová křivka. Např.: LCD Acer 6500K 2,2G.icm.

Tento profil musí být uveden jako primární. To zkontroluje v nastavení správy barev. K tomuto nastavení se dostanete, pokud na ploše kliknete na „Rozlišení obrazovky„, dále na položku „Upřesnit nastavení„, poté na kartě „Správa barev“ stisknout tlačítko „Správa barev„, které otevře konfigurační okno správy barev pro operační systém. Zde na první kartě „Zařízení“ v rozbalovacím seznamu, kde je vidět standardně Tiskárna, musíme vybrat položku „Zobrazení: 1. NÁZEV MONITORU„. Po nalistování této položky se dole objeví seznam profilů, které Windows vede u Vašeho zařízení. Námi vytvořený profil by měl být uveden jako první a za jménem v závorce musí být uvedeno „(výchozí)„. Pokud tak není, vybereme tento profil a klikneme na tlačítko „Nastavit jako výchozí„.

Pokud zde v tomto seznamu u zobrazovacího zařízení námi vytvořený profil Vašeho zařízení, je třeba ho tam doplnit skrze tlačítko „Přidat“ a vyhledat ve složce C:\Windows\System32\spool\drivers\color\ Pokud v uvedené lokaci není Váš profil, je třeba provést hledání profilu v celém počítači. Pokud není k nalezení, zkontaktujte nás, je potřeba vytvořit nový profil.

Pokud je profil uveden jako výchozí, stačí restart PC a korekce by se měli správně načíst. To se dá jednoduše zkontrolovat přes volně dostupný program LUT manager, který zpravidla instalujeme při kalibraci na Váš počítač. Pokud restart nepomůže LUT manager je schopen manuálně nahrát jakýkoliv profil, stačí zvolit „LOAD LUT„. Položka „SET STARTUP LUT“ dokáže vnutit libovolný profil jako výchozí pro systém. Pokud problémy s korekcemi přetrvávají, je třeba problém hledat jinde. V tomto případě doporučujeme se obrátit na nás.

Chci kalibraci co nejdříve, co mám udělat?

Využít tento objednávkový formulář a uvést v něm tyto informace:

- Počet monitorů
- Jeho/jejich typ
- Místo kalibrace (Kde jsou monitory fyzicky)
- Časové možnosti (den a hodinu, která Vám vyhovuje)
- Váš telefonní kontakt

Jak zazálohovat profil monitoru?

Proces zálohy je velice jednoduchý. Stačí si v libovolné prohlížeči souboru Windows zadat tuto cestu:

C:\Windows\System32\spool\drivers\color\

V této složce si najděte profil zařízení, který chcete zazálohovat. Zkopírujte si ho do umístění zálohy.

Jak vložit/nastavit profil kalibrace do nové instalace Windows?

Při změně operačního systému nebo jeho reinstalaci se sice zachovává nastavení monitoru (jeho ovládacích prvků), nicméně profil je ze systému odstraněn.

Pokud máte profil zazálohován, lze ho velice jednoduše vložit zpět do nového systému a jeho začlenění do Správy barev. Postup zálohy najdete v otázce výše.

Postup pro nastavení profilu monitoru:

 1. Přesun souboru profilu z místa zálohy do složky C:\Windows\System32\spool\drivers\color\
  Z této složky programy, které pracují se Správou barev načítají profily, včetně systému Windows.
  Přesunutí můžete také realizovat tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na soubor profilu a zvolíte možnosti instalovat.
  x - Instalace profilu
 2. Nastavení profilu jako výchozí v systému. Postup ilustrují obrázky (viz níže), které pochází z verze Windows 8.1. Postup pro Windows 7 je zcela totožný, pro Windows Vista/XP velice podobný.
 3. Nejdříve klikneme pravým tlačítkem myši plochy a vybereme položku Rozlišení obrazovky.
  1 - Rozlišení obrazovky
 4. Poté vybereme položku Upřesnit nastavení. Popř. v jiných verzích Windows Pokročilé nastavení.
  2 - Upřesnit nastavení
 5. Z menu, které objeví, vybereme položku Správa barev.
  3 - Správa barev
 6. Vybereme se seznamu zařízení Monitor. Pokud máte více monitorů připojených k jednomu PC a nejste si jistí, který monitor je který, použijte příkaz identifikovat monitory.
  4 - Výběr monitoru
 7. Zaškrtneme položku Použít vlastní nastavení pro toto zařízení. Popř. Použít mé nastavení pro toto zařízení v jiných verzích Windows.
  5 - Vlastní nastavení
 8. Poté, co je umožněno vložit své nastavení provedeme samotné vložení profilu přes tlačítko Přidat.
  6 - Přidat
 9. Cílový profil by se měl nacházet v seznamu (pokud jsme provedli předchozí krok). Přes tlačítko Procházet můžeme najít cílový profil dodatečně.
  7 - Výběr profilu
 10. Posledním krokem je Nastavit jako výchozí, což způsobí, že při každém startu systému se tento profil načte automaticky. (červený obdélník) Po jeho nastavení se k názvu profilu vloží přípona „výchozí“.
  8 - Potvrzení nastavení
 11. Přes tlačítko zavřít vyskočíme z dialogového okna pryč a restartujeme počítač.

Proč nekalibrujeme tiskárny?

Důvody jsou dva:

První z nich je ekonomická stránka věci. Každý projekt včetně tohoto musí být ekonomicky životaschopný. Pro kalibraci tiskáren je potřeba spektrofotometr, který je několika násobně dražší než kolorimetr. Poptávka po službě není tak veliká, časová náročnost a pracnost procesu by cenu nasadila někam, kam se ji stydíme nabídnout.

Druhý, možná ještě závažnější důvod, proč nekalibrujeme tiskárny je, že existují minilaby, které Vám poskytnout profil tiskového zařízení a víc běžný člověk nepotřebuje, pokud tedy pomineme různé pozorovací podmínky, ale ty tady budou z principu vždy.

Kde kalibrujeme?

Kalibrujeme převážně v Brně a Jihomoravském kraji.

V okrese Brno-Město neúčtujeme náklady na dopravu.

Nově jsme rozšířili pole působnosti na Prahu. Zde se však vyskytujeme v předem daných termínech, jinak účtujeme cestovné z Brna. Pokud se nasbírá určitý objem zakázek, neúčtujeme žádné cestovné.

Při akceptaci odpovídajících cestovních nákladů, dojedeme za Vámi kamkoliv.